O egzaminach

CEL EGZAMINU

Nasza koncepcja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego narodziła się w 2012 r. z myślą o uczniach, którzy przygotowują się do egzaminów CKE potwierdzających kwalifikacje w swoim zawodzie. W obecnych czasach, w odróżnieniu od szkolnictwa ogólnokształcącego, to zawodowe wciąż cierpi na brak wystarczających materiałów bazowych, jak i odpowiednich specjalistów. Chcieliśmy zatem, aby nasze egzaminy przynajmniej w części dawały możliwość sprawdzenia się uczniów z wiedzy zawodowej.

W związku z tym, że wszystkie zadania naszego Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego opracowywane są w standardzie wymagań egzaminacyjnych CKE, ma on stać
się dla uczniów swoistym „przetarciem szklaków” i oswojeniem się z formułą i atmosferą egzaminu właściwego, a dla nauczycieli formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji.


AUTORZY ZADAŃ

Arkusze zadań Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego są unikalne (nigdy wcześniej nie publikowane) i powstają wyłącznie na potrzeby tego egzaminu przy współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych z wieloletnim doświadczeniem, kierownikami szkoleń praktycznych w swoich specjalnościach, czynnymi egzaminatorami OKE i twórcami zadań egzaminacyjnych dla CKE oraz autorami podręczników przedmiotów zawodowych.

GENEZA EGZAMINU


Koncepcja I Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego powstała we wrześniu 2012 r. Wówczas to prowadzony wcześniej przez naszą firmę serwis hotelarski Hotelinfo24.pl zorganizował w listopadzie 2012 r. I Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa.

Mimo, że było to pionierskie przedsięwzięcie, to przyciągnęło aż 142 szkoły z całej Polski kształcące hotelarzy. W egzaminie (jeszcze dla starej podstawy programowej) wzięło wtedy udział prawie 5000 uczniów.


Gratulacje dla pomysłu oraz wysokie oceny treści merytorycznej, które otrzymaliśmy od samych nauczycieli, skłoniły nas do organizacji kolejnych edycji, które w następnych latach zawsze przebiegały na jesieni (listopad) oraz na wiosnę (marzec/kwiecień).

III edycja
zawierająca arkusze egzaminacyjne również dla nowej podstawy programowej dla hotelarzy T.11 była rekordowa pod względem frekwencji: 244 szkoły oraz aż 11.168 uczniów.


IV edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego (marzec 2014) została poszerzana po raz pierwszy o nowy zawód: technik obsługi turystycznej, dla której przygotowaliśmy arkusze zadań z kwalifikacji T.13 i T.14. Przez kolejny rok kontynuowaliśmy egzaminy dla obu zawodów turystycznych.

Następnie w odpowiedzi na zapytania nauczycieli przedmiotów zawodowych dla innych zawodów zdecydowaliśmy się na organizację na jesień 2015 r. VII edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego również dla kilku całkiem nowych kwalifikacji:

- T.6 i T.15 (technik żywienia i usług gastronomicznych / kucharz),
- A.18 i A.22 (
technik handlowiec / sprzedawca),
- A.35 i A.36 (technik ekonomista / rachunkowości)
- A.26 i A.27 (technik organizacji reklamy)

W sumie w tej edycji obejmującej 12 kwalifikacji uczestniczyło aż 36.808 uczniów ze szkół z całej Polski.

XI edycja jesienna 2016 przeprowadzona została dla rekordowej liczby kwalifikacji. Uczniowie szkół zawodowych w Polsce przystąpili do egzaminów aż z 40 kwalifikacji, w tym w całkiem nowych: A.19 i A.23 (technik usług fryzjerskich), A.28 i A.29 (technik spedytor), A.30, A.31, A.32 (technik logistyk), A.54 (technik cyfrowych procesów graficznych), B.30 i B.33 (technik budownictwa), E.3, E.18 i E.19 (technik mechatronik), E.7, E.8 i E.24 (technik elektryk), E.12, E.13 i E.14 (technik informatyk), M.12, M.18 i M.42 (technik pojazdów samochodowych), R.6 (technik agrobiznesu), R.16 (technik rolnik), R.21 i R.22 (technik architektury krajobrazu), T.9 i T.10 (technik kelner).


XII edycja jesienna 2017 zorganizowana została dla 22 kwalifikacji, w tym w nowe: A.33 i A.34 dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali. Ze względu na niewielkie zainteresowanie niektórymi kwalifikacjami z roku 2016 zdecydowaliśmy się na ich usunięcie z harmonogramu naszych egzaminów.

W XIII edycji 2018 zaplanowaliśmy egzaminy dla 20 kwalifikacji w tym 2 z nowych podstaw programowych: EE.08 i AU.22

W XIV edycji 2019 powieliliśmy te same kwalifikacje, które organizowane były w roku 2018.


O egzaminach

Warunki uczestnictwa

FAQ

Edycja Jesień 2023

Dostęp do arkuszy

Archiwum arkuszy

Pytania do autorów

Kontakt

stat4u Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl All rights reserved.